info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76
account_box กองช่าง
(นางลักษณา โพธิพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางลักษณา โพธิพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนารี ชีวะเจริญ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวนารี ชีวะเจริญ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวมณฑิรา นิลโกศล)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
(นางสาวมณฑิรา นิลโกศล)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
(นายธวัช ใจดี)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายธวัช ใจดี)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
(นายสุปัญญา สังข์งาม)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายสุปัญญา สังข์งาม)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายสุนัน หอมจันทร์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายสุนัน หอมจันทร์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
( นายวิชัย สมจิตร์ )
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
( นายวิชัย สมจิตร์ )
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024