info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 170
วันเยาวชนแห่งชาติ
รายละเอียด : เทศบาลตำบลตกพรม แจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์ ทางรัฐบาลจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 ให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024