ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้
รายละเอียด : อาศัยอำนาจตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ได้จัดส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) รอบบัญชี พ.ศ.2559 – 2562 เพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปี พ.ศ.2565 รายละเอียดดังปรากฏแนบท้ายประกาศนี้
ชื่อไฟล์ : FoM7Et6Fri25008.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Uum1l7TFri25409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : NZ1Of5rFri25528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้