ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
รายละเอียด : เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : mAfOtCiFri35059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GgVyzoWFri35452.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้