คำแนะนำ : กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และยืนยันการในขั้นตอนสุดท้าย (ตอบแล้ว 6 ใน 19 ข้อ)
สำรวจความพึงพอใจ
32%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
ว่าง