messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลตกพรม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 19
รายงานผลการมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 100
มาตรการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 274
กิจกรรม - การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน - โครงการพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 387
สรุปการดูศึกษางาน เรื่องการปฏิบัติงานราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรม การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 382
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลตกพรม