messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
dashboard โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร[20 มีนาคม 2566]
โครงสร้างฝ่ายการเมือง[20 มีนาคม 2566]
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ (1 ภาพ)[2 มีนาคม 2564]
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (6 ภาพ)[2 มีนาคม 2564]
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่[1 มีนาคม 2564]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)

× เทศบาลตำบลตกพรม