เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box กองการศึกษา
นางสาวณิทดาภัทร กุลกิจ
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0594338
นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4185507
(ว่าง)
ครู
นางสาวณิทดาภัทร กุลกิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0594338
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรวรรณ มูลราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรัญญา หลไธสงค์
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก


× เทศบาลตำบลตกพรม