เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 065-2246953
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1388824
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 065-2246953
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 065-2246953
นางสาวณิทดาภัทร กุลกิจ
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0594338


× เทศบาลตำบลตกพรม