messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 065-2246953
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1388824
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 065-2246953
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1388824
นางสาวณิทดาภัทร กุลกิจ
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0594338

× เทศบาลตำบลตกพรม