เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box ฝ่ายสภา
นายวัชระ สาวิรัตน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9992558
นายฉลวย ศรีสวัสดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8039649
นางสาวรัตนา ชุ่มกมล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0218300
นางสาวปรีดา แจ่มใส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 062-4651527
นายมานิตย์ พลอยชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1436721
นายสมคิด ทองพูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 062-4651527
นายสมพิศ จิตสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 092-4020055
นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9468976
นายมานพ ชีวะเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8173790
นายสุพจน์ เมืองเฟือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0952651
นายประเสริฐ มานะเจริญทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6404568
นายสุรกิต บำรุงวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 096-8876114