เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box ฝ่ายสภา
นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
โทร : 039600774
นายสมพิศ จิตสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นางสาวรัตนา ชุ่มกมล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นางสาวปรีดา แจ่มใส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายมานิตย์ พลอยชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสมคิด ทองพูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายวัชระ สาวิรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายมานพ ชีวะเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสุพจน์ เมืองเฟือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายประเสริฐ มานะเจริญทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสุรกิต บำรุงวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายฉลวย ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม