info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
play_arrow รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file รายงานการประชุม แปรญัตติ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบฯ 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024